Carnavalsmis

 11 februari 2018
 
Het thema van 2018!        
   
         
   
Onze gastspreker Paul   onder het toeziend oog van Pater Richard Lobo    
   
    Met medewerking van onze "huisband" 'Kzoutniewete